a
 

  Kolposkop to jeszcze nie wyrok

  Cesarskie Cięcie nie na życzenie

  Broń się przed rakiem

  IMPLANON - nowość

  Uzyskane kwalifikacje

 
a1 

USG trójwymiarowe 4D

Walory trójwymiarowego USG 4D najbardziej ewidentne są w przypadku badań kobiet ciężarnych – obrazowanie w tej  technologii oferuje  zapis  całych  sekwencji  ruchu  płodu
w jakości zbliżonej do filmu. Do zalet przestrzennego obrazowania USG 3D dodany zostaje tutaj czas, dzięki temu wszelka aktywność ruchowa płodu widoczna jest krok po kroku. Trójwymiarowe USG 4D, posiadające funkcję zapisu wielu obrazów jednocześnie, umożliwia wyszukiwanie poszczególnych faz ruchowych i regionów anatomicznych oraz
ich dokładną analizę medyczną dzięki wysokiej jakości zapisowi cyfrowemu.
Technologia USG 4D oferuje najwyższą dokładność diagnozy ultrasonograficznej na podstawie obrazu o wysokiej jakości i szczegółowości, dotyczącego zarówno budowy, jak i aktywności (nawet często mimiki) płodu.
Na życzenie zapis cyfrowy USG 4D wykonywany w gabinecie USG Centrum przekazywany jest pacjentom na płytach DVD.

Rendering - obrazowanie trójwymiarowe USG 3D, USG 4D

Rendering to obraz przestrzenny badanego obszaru odwzorowujący obraz przestrzenny pochodzący z zapisu objętości USG 3D i USG 4D.Rendering wykonywany jest w różnych trybach. Zależnie od potrzeb diagnozy medycznej, obrazowanej struktury, zastosowania, są to:
„tekstura powierzchni” lub „wygładzenie powierzchni” – stosowany do odwzorowywania struktur otoczonych płynami, „tryb maksymalny” – służący do odwzorowywania struktur kostnych, „tryb minimalny” – stosowany w przypadku naczyń i struktur jamistych, „tryb X-Ray” – odwzorowujący wszystkie wartości szarości danego obszaru, „tryb szklany” – odwzorowujący unaczynienie oraz „tryb mieszany” – stanowiący połączenie różnych trybów. Na fotografiach poniżej pokazano przykłady różnych trybów obrazowania przestrzennego.